Home     Over Nicole Bosch     Public Relations     Contact     In English     Auf Deutsch  

Selectie

Interviews/portretten

‘Overname is geen koerswijziging’
De ster moet weer glimmen
'Marketing is geen vies woord'
Dieter Zetsche 2001
In de ban van de Indy
Doctor Death
Jeff Bezos, CEO Amazon.com
De slag om New York
‘No more Clinton-Gore’

Reportages

Vliegen op zonnekracht
De bal is ronder
7 wijzen in het Oosten
Ingevroren voor de eeuwigheid
Mega Farms
T-rex Sue
Na orkaan Mitch

Achtergrond

Duurzaamheid en het EK
Niet Datzo, maar Ditzo
Hip met worteltjes
Online mediaplanners verlaten “eilandjes”
Duits milieuvignet stuit op kritiek
‘Standort Deutschland’ onder druk
Porsche en VW nader
Duits voorzitterschap en energie
Groeien met de handrem erop
Ziekenhuismarketing over de grens
Du bist Deutschland
Kraamzorg zonder handjeklap
Design zonder handtekening
Lidl net iets fantasierijkerMeer artikelen uit "MarketingTribune":

Niet Datzo, maar Ditzo
Hip met worteltjes
Online mediaplanners verlaten “eilandjes”
'Marketing is geen vies woord'
Groeien met de handrem erop
Expansie DocMorris niet te stuiten
Ziekenhuismarketing over de grens
Haeftling bijna ten onder aan eigen succes
Du bist Deutschland
Design zonder handtekening
Lidl net iets fantasierijker
IOC-marketeer: Michael Payne
9/11: Vaderlandsliefde overheerst
Tupperware uit Detroit
Naomi Klein
Column: En de winnaar is...
USA: Steven Harris GM
Marketing van energie
Petje Pietamientje
De stem van Michael Pilarczyk
Het gezicht van Duyvis
Het gezicht van Gamma


Bekijk artikelen per tijdschrift:

WineLife
Technisch Weekblad
Automobiel Management
EnergiePlus
Intermediair
MarketingTribune
FEM Business
Binnenlands Bestuur
De Status
Management Team
Groene Amsterdammer
Global Connection
Natuurwetenschap & Techniek
Stromen
Quote
Avanta Magazine
ExpatPlus
Agrarisch Dagblad
Carp
Utrechts Nieuwsblad
MetroTimes
[ZSM]

Kraamzorg zonder handjeklap

10 januari 2006 | MarketingTribune

Via de website zorgveiling.nl zijn in zeven maanden 10.000 kraamzorgen geveild. Het pilotjaar is niet ongemerkt voorbij gegaan; met name de gevestigde zorgsector bood veel tegengas. John Paap, directeur Zorgveiling.nl: “Het slechten van barrières heeft veel energie gekost.”

opengaan van de zorgmarkt wordt regelmatig vergeleken met de liberalisering van de energie- en telecommarkt. Werden echter in die sectoren bij het openstellen van de markt talloze nieuwe initiatieven en producten gelanceerd, in de zorgsector zijn de marktintroducties op één hand te tellen. De ommezwaai naar marktdenken stuit in de zorgsector nog regelmatig op verzet. Zorgveiling.nl is een nieuw marktinstrument dat daarmee te maken kreeg. Initiatiefnemer en directeur John Paap kreeg vanaf de introductie een stroom aan negatieve reacties te verduren. ‘In de pers stond bijvoorbeeld een artikel met als kop “mijn vrouw is toch geen koe”, waarmee de plank volledig werd misgeslagen. Maar zo’n kop gaat wel een eigen leven leiden.’ Toen afgelopen zomer kamervragen werden gesteld en zorgverzekeraars (Achmea en Menzis) in de clinch lagen met brancheverenigingen van zorgaanbieders, werd er door alle betrokken partijen een radiostilte afgekondigd. Nu de storm is gaan liggen, vertelt Paap het verhaal over de marktintroductie en het slechten van barrières in de zorgmarkt.

Prijsmechanisme


Op de site van zorgveiling.nl wordt kraamzorg ‘geveild’ die aangevraagd is bij zorgverzekeraars Achmea en Menzis. Sinds april 2005 zijn er zo’n 10.000 aanvragen geveild (zo’n 8 procent van de markt). Het werkt als volgt: de verzekeraar geeft op de veilingsite aan dat er een vraag voor kraamzorg is, waarop aanbieders van kraamzorg –de kraamcentra- kunnen bieden. Het bod is de prijskorting die de aanbieder geeft. Paap: ‘In de zorg werd al meer dan tien jaar gepraat over marktwerking, maar daarbij ging het nooit over prijs. Terwijl bij marktwerking alles om prijsmechanisme draait. Zorgveiling.nl heeft daarom de zorg kunstmatig van een prijs voorzien.’
In de toekomst zou Paap graag zien dat de rol van klant nog belangrijker en onafhankelijker wordt. Daarbij horen ook (financiële) prikkels die de klant daarin stimuleren, zoals bijvoorbeeld direct terugvloeien van prijsvoordeel en informatievoorziening op basis waarvan klant een weloverwogen keuze kan maken. Toen Paap als eerste met zijn concept naar de markt stapte, was dat al direct zijn doel, maar daar was de tijd nog niet rijp voor. ‘Het voelde alsof ik kwam uitleggen dat de wereld rond is.’
Als inspiratie voor het concept had Paap het succes voor ogen van internetveiling e-Bay en prijsvechter EasyJet, die prijselasticiteit zichtbaar maakte in de luchtvaartsector. Hij zag ruimte voor meer marktwerking vanuit zijn ervaring als directeur van een kraamcentrum. ‘Om resultaat te behalen moet een luchtvaartbedrijf zoveel mogelijk stoelen vol zien te krijgen, daarvoor passen zij prijselasticiteit toe. Ook in de zorg kan op die manier de maximale capaciteit worden benut en een zo hoog mogelijke productiviteit worden gehaald. Daar heeft iedereen baat bij,’ vertelt Paap. ‘Zorgaanbieders misten echter vaak dit ondernemingsinzicht en er werd vastgehouden aan werkwijzen uit de tijd van ver vóór de marktwerking.’ Bovendien hadden traditionele zorgaanbieders een monopoliepositie waardoor zij niet op marktwerking zaten te wachten.
De kraamzorg kent eigenlijk al sinds 1994 marktwerking. Naast gevestigde instellingen kregen vanaf die tijd ook commerciële bureaus een kans. In principe had de klant de keuze welke zorgaanbieder de kraamzorg ging leveren, maar in de praktijk pakte dat vaak anders uit. De aanvraag ging over vele schijven: via de zorgverzekeraar naar de zorgmakelaars die weer in handen waren van de gevestigde orde. Daarnaast moesten verzekeraars veel tijd investeren om per jaar tarieven vast te stellen. Vooral zij zijn dan ook blij met Zorgveiling.nl. ‘We kunnen nu met meer kraamcentra werken, omdat we niet met iedereen apart tariefonderhandelingen hoeven te voeren’, vertelt Millicent Willems, beleidsadviseur bij Achmea Zorg. Achmea is met Zorgveiling.nl gaan werken omdat ze veel klachten kregen van klanten dat er te weinig keuzevrijheid was. Het systeem van Zorgveiling.nl respecteert de keuzevrijheid van de klant. Wie aangeeft bij een bepaald kraamcentrum te willen, kan dat ongeacht het geboden tarief. ‘Sinds we de zorgvraag veilen, is het aantal klachten drastisch verminderd’, aldus Willems.

Weerstand


Tot voor kort hadden vooral grote kraamcentra een gegarandeerde instroom van klanten, maar door de komst van Zorgveiling.nl is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Kleinere aanbieders, zoals kraamcentra Partula uit Almere, komen nu meer aan bod. Directeur Rinie Broerse: ‘We kunnen onze mensen volledig inzetten, het aantal inschrijvingen is verdrievoudigd. Het volume is zodanig toegenomen dat we, ondanks de prijskorting, per saldo meer over houden.’ De weerstand tegen Zorgveiling.nl komt voornamelijk van brancheverenigingen BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland) en Z-org die veel van de gevestigde aanbieders vertegenwoordigen. Volgens bestuurder Jan Verschuren van BTN gaat de gegeven korting van het afgesproken uurtarief af en vermindert de kwaliteit daardoor uiteindelijk. Een ander kritiekpunt is dat de veilingsite niet transparant is. Er is te veel onduidelijkheid wie biedt en wie de vraag uiteindelijk krijgt toegewezen. ‘Wij hebben sterke twijfels of het instrument wel eerlijk functioneert, omdat voor ons niet duidelijk is wat er precies achter de schermen gebeurt’, zegt Verschuren. Met die kritiek zijn de brancheverenigingen naar de Tweede Kamer gegaan. Maar minister Hoogervorst wees de klachten op Zorgveiling.nl vooralsnog van de hand.
Paap begrijpt de ophef over de kwaliteit wel. ‘Hoe harder de roep om marktwerking, hoe pittiger de discussie over kwaliteit. Dat is een gegeven. De enorme storm aan negatieve publiciteit had ik echter niet verwacht.’ Toch is Paap geen PR-offensief gestart. ‘We hebben geen actieve marketingstrategie gevoerd, omdat dat alleen maar averechts kon werken. Tot nu toe is de pers naar ons toe gekomen. Pas nadat een onafhankelijk onderzoek is afgerond, zullen we met de positieve uitslag in ons hand, gericht campagne gaan voeren.’ De discussie over kwaliteit hoopt Paap te tempereren door het klanttevredenheidssysteem dat in januari ingevoerd zal worden. De klanten die tot nu toe kraamhulp via de site kregen, hebben sterren gegegeven voor de geboden service. Vanaf 1 januari zullen de verzekeraars op hun sites het aantal sterren van kraamcentra publiceren. Bovendien wordt alleen met gecertificeerde aanbieders gewerkt.

Draagvlak creeren


De wijze van communiceren van de brancheverenigingen heeft Paap bevreemd. De verhalen in de media gingen volgens hem niet over feiten. ‘Ik werd er weleens moe van om telkens uit te leggen dat we geen mensen veilen, maar de zorgvraag van verzekerden.‘ Zorgveiling.nl heeft volgens zijn eigen zeggen nog nooit een verzoek van de brancheverenigingen gehad om in het systeem te mogen kijken en de werking te controleren. BTN ziet Zorgveiling.nl dan ook slechts als een instrument en praat over problemen alleen met de gebruikers. Achmea probeert elke zes tot acht weken om de tafel te gaan zitten met de brancheverenigingen. ‘Wij steken ontzettend veel energie in het draagvlak creeren bij de brancheverenigingen. We willen het graag onderling oplossen, anders blijf je met modder gooien’, aldus Willems van Achmea. De brancheverenigingen pleiten nu voor onafhankelijk onderzoek naar het instrument en Willems meent dat dat een goede volgende stap zal zijn. ‘De markt moet wennen en alles wat nieuw is roept weerstand op, maar ik denk dat we nu in rustiger vaarwater terecht zijn gekomen.’
In de nabije toekomst wil Paap Zorgveiling.nl uitbreiden met meer kraamzorgaanvragen. Achmea gaat daar in ieder geval in mee. Daarnaast wordt aan andere markten gedacht met andersoortige grootinkopers zoals gemeenten. Die hebben met de komst van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning direct belang bij de inkoop van betere en goedkopere zorg en zorgproducten. Paap: ‘Het is prettig dat we dan de ervaring met het veilen de kraamzorg achter de rug hebben. Elk nieuw mediaoffensief kan dan snel en doeltreffend worden weerlegd.’ 

Zorgveiling.nl

Top of page

Copyright © 2012 Nicole Bosch. All rights reserved. Alle rechten voorbehouden. Dit document mag niet verder worden verspreid en verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van de auteur. Dit document kan verschillen van de gepubliceerde versie.