Home     Over Nicole Bosch     Public Relations     Contact     In English     Auf Deutsch  

Selectie

Interviews/portretten

‘Overname is geen koerswijziging’
De ster moet weer glimmen
'Marketing is geen vies woord'
Dieter Zetsche 2001
In de ban van de Indy
Doctor Death
Jeff Bezos, CEO Amazon.com
De slag om New York
‘No more Clinton-Gore’

Reportages

Vliegen op zonnekracht
De bal is ronder
7 wijzen in het Oosten
Ingevroren voor de eeuwigheid
Mega Farms
T-rex Sue
Na orkaan Mitch

Achtergrond

Duurzaamheid en het EK
Niet Datzo, maar Ditzo
Hip met worteltjes
Online mediaplanners verlaten “eilandjes”
Duits milieuvignet stuit op kritiek
‘Standort Deutschland’ onder druk
Porsche en VW nader
Duits voorzitterschap en energie
Groeien met de handrem erop
Ziekenhuismarketing over de grens
Du bist Deutschland
Kraamzorg zonder handjeklap
Design zonder handtekening
Lidl net iets fantasierijkerMeer artikelen uit "Stromen":

Duurzaamheid en het EK
Duits voorzitterschap en energie
Amerikaans milieukabinet


Bekijk artikelen per tijdschrift:

WineLife
Technisch Weekblad
Automobiel Management
EnergiePlus
Intermediair
MarketingTribune
FEM Business
Binnenlands Bestuur
De Status
Management Team
Groene Amsterdammer
Global Connection
Natuurwetenschap & Techniek
Stromen
Quote
Avanta Magazine
ExpatPlus
Agrarisch Dagblad
Carp
Utrechts Nieuwsblad
MetroTimes
[ZSM]

Duits milieuvignet stuit op kritiek

1 februari 2008 | Stromen

Keulen, Hannover en Berlijn kom je sinds januari niet meer in zonder milieusticker. In de loop van het jaar volgen nog vele Duitse steden het initiatief om fijn stof in binnensteden te reduceren. Een regelingschaos, meent de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) in Den Haag en de ANWB pleit liever voor schonere technologie. Bereiken milieuzones het gewenste milieu-effect?

“Ik vind het een goede regeling”, steekt Rob Maas, hoofd luchtkwaliteit en Europese duurzaamheid bij het Milieu en Natuur planbureau (MNP) van wal. “Het verkeer is een van de grootste veroorzakers van fijn stof. In steden komen hoge concentraties fijn stof voor. Wanneer er hoge gebouwen in een stad staan, kan het stof niet weg, worden de concentraties hoger en blijft het langer hangen. Door de dichtheid in steden worden ook nog eens meer mensen blootgesteld, waardoor elke maatregel zin heeft.”
Met de milieuzones reageren de Duitse steden op Europese regelgeving, die stelt dat maximaal 50 microgram fijn stof per kubieke meter gemeten mag worden. Die grens mag maximaal 35 dagen per jaar overschreden worden. In 2010 wordt die grens zeven dagen. Stuttgart (waar in maart milieuzones worden ingesteld) is de meest vuile stad van Duitsland, waar de fijn stofgrens in 2007 bijna 100 dagen werd overschreden.


Er zijn drie soorten stickers: rood, geel en groen. Auto’s waarvan de emissies te hoog zijn, krijgen geen sticker en mogen de milieuzones dus niet in. Voorlopig kun je nog met elke “kleur” in de milieuzones terecht, maar zonder sticker dreigt een boete van 40 euro en een strafpunt. Welk vignet bij welke auto hoort, hangt af van het merk, het bouwjaar en het brandstoftype en kan alleen bepaald worden aan de hand van de autopapieren (zie kader). De steden bepalen zelf wie, waar en vanaf wanneer mag rijden. Zo mag je Hannover in 2009 niet meer met een rode sticker in en vanaf 2010 alleen nog maar met een groene sticker.
De grootste kritiek op de regeling richt zich op de papieren rompslomp en de kosten die ermee gemoeid zijn, die op 1 miljard worden geraamd. In Duitsland is het vignet voor 5 euro te bestellen. In Nederland variëren de kosten tussen 12,50 en 17,85. Volgens de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) weten maar weinig Nederlanders hoe ze aan een Duits milieuvignet kunnen komen. Een ander probleem is dat er tal van uitzonderingsregelingen bestaan, bijvoorbeeld voor oldtimers. “De verscheidenheid aan groene, gele en rode labels, uitzonderingsregelingen en uitzonderingen op uitzonderingen is voor Duitse bestuurders al niet te overzien”, zegt DNHK-directeur Axel Gerberding. Hij spreekt over “een regelingschaos”.
In Duitsland is het mogelijk om aan de hand van je kentekenpapieren, waarin een code voor emissie-uitstoot staat, zelf je “kleur” te bepalen (via bijvoorbeeld de internetsite van het ADAC). In het buitenland zijn papieren anders en moet je daarvoor dus naar een deskundige. Vanaf half januari kan je daarvoor ook terecht bij de Nederlandse Kwik-fit vestigingen.


Keulen wil door de milieuzones tien procent fijn stof reductie bereiken, Berlijn noemt zelfs een reductie van 25 procent. “Dat zal niet lukken”, meent Detlev Möller, scheikundeprofessor aan de technische universiteit Cottbus. “Maximaal zal drie microgram reductie bereikt worden door het instellen van milieuzones.” Möller onderzocht in opdracht van de Duitse ADAC de milieu-effecten van de milieuzones in Berlijn. “Slechts vijf procent van de fijn stof in Berlijn wordt door auto´s, die geen sticker mogen hebben, veroorzaakt, terwijl de stad beweert dat het om veertig procent gaat.” Volgens Möller kan het wel kloppen dat veertig procent van het fijn stof door verkeer wordt veroorzaakt, maar het aandeel wat door auto´s zonder roetfilters (en dat is tenslotte waar het bij de stickers om gaat) is veel kleiner. Möller onderzocht fijn stof in de straten van Berlijn, veroorzaakt door industrie, verkeer en huishoudens. Tien gram is bijvoorbeeld ‘zwerf fijn stof’ (resuspensie) dat van de straatrand opwaait, waar volgens Moller minder dan 1 procent afkomstig is van auto’s die geen milieusticker krijgen en ‘slechts’ drie gram is direct naar vervuilende auto’s terug te leiden. “Als het weer tegenzit komt er nog eens 20 gram bij dat door transport op grotere afstand wordt veroorzaakt. Daardoor overschreidt de stad haar grenswaarden. Het weer is dus een grote boosdoener”, meent Möller. De theorie wordt ondersteund door het milde weer in 2007, waardoor bij 22 meetstations (Duitsland heeft er zo´n honderd) de grens van 35 microgram werd overschreden, tegen honderd in 2006.
Op basis van de studie van Möller, ondersteund de ADAC rechtzaken van betroffen bewoners. De ADAC en ANWB pleiten voor de invoering van intelligente leidssystemen (groene golf), en versneld invoeren van nieuwe technologieën. “Natuurlijk zijn wij voor het bestrijden van fijn stof, maar wij zien liever dat er versneld schonere auto´s ingevoerd worden dan deze bureaucratische rompslomp”, aldus woordvoerder Markus van Tol van de ANWB. Uiteindelijk gaat het volgens de Duitse ADAC ook om 1,7 miljoen personenauto’s, tegen 46 miljoen.


Ook in Nederland stelde Staatssecretaris Van Geel van Milieu vorig jaar voor dat auto’s een sticker krijgen waarop staat hoe vervuilend ze zijn. Nederland kent voor vrachtwagens ook al een aantal milieuzones en de discussie over rekeningrijden hoort ook bij de fijn stof discussie thuis. Hans van Dijk van MilieuCentraal: “Per jaar overlijden in Nederland 18.000 mensen vroegtijdig door het inademen van fijn stof. Het fijn stof dat door mensen wordt veroorzaakt is wel al tussen 1990 en 2003 met de helft afgenomen, vooral door maatregelen in de industrie en de invoering van roetfilters, maar is de laatste jaren gestagneerd. Ten zuiden van de lijn Amsterdam-Arnhem wordt de norm voor daggemiddelde concentratie overschreden op bijna alle snelwegen. In 2010 zullen waarschijnlijk in het Rijnmondgebied, Amsterdam, Utrecht en op enkele locaties in Noord-Brabant nog normoverschrijdingen plaatsvinden.”
Brusselse wetgeving ten spijt, uiteindelijk kiest ieder land zijn eigen fijn stof beleid. Volgens Maas van het MNP levert een groene golf, lagere autosnelheden en de Parijse methode (wegversmalling en minder parkeerplaatsen) nog altijd minder op dan de Duitse milieuzones. “Het scheiden van schone en vuile auto’s is nog altijd het meest effectief. Rekeningrijden (zoals in Londen of Singapore) levert nog veel meer administratieve rompslomp op. Deze regeling past bij Duitsland en zal heus volgens hun gründlichkeit worden ingevoerd.”

Kader
Het vignet: de feiten
-In Keulen, Hannover en Berlijn is een ‘Umweltplakette’ (milieusticker) nodig. Vanaf maart is de sticker ook verplicht in andere steden, oa in Mannheim en Stuttgart De verplichting geldt ook voor buitenlandse automobilisten.
-De sticker kan onder meer worden aangevraagd bij de Nederlandse vestiging van TÜV in Vaassen, via een formulier op de website. De kosten bedragen 17,85 euro.
Bij het keuringsbedrijf Dekra kan de sticker voor een lager bedrag (12,50) worden besteld. Bij 300 Kwik-Fit-vestigingen zijn de kosten 17,50
-Op basis van een ingevuld formulier en een kopie van het kentekenbewijs wordt de juiste milieusticker geselecteerd en toegestuurd, meestal binnen drie werkdagen.
-De rode sticker is over het algemeen voor dieselauto's gebouwd vanaf 1996. Auto's die eerder zijn gebouwd, krijgen geen sticker.
-De gele sticker is over het algemeen voor dieselauto's gebouwd vanaf 2000.
-Een groene sticker is over het algemeen voor benzineauto's met katalysator gebouwd na 1998 en dieselauto's gebouwd na 2005 met roetfilter.
-De TÜV waarschuwt dat pas aan de hand van de autopapieren echt duidelijk is in welke categerie een auto valt. Er zijn bijvoorbeeld ook merken, die al voor 2005 roetfilters in hun dieselauto’s inbouwden.

Top of page

Copyright © 2012 Nicole Bosch. All rights reserved. Alle rechten voorbehouden. Dit document mag niet verder worden verspreid en verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van de auteur. Dit document kan verschillen van de gepubliceerde versie.